BO MẠCH CHỦ MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP AVALUE ECM-APL2-A

14.500.000  Giá chưa gồm VAT

Bo mạch chủ máy tính công nghiệp: ECM-APL2-A

Hãng: Avalue