CÁP ETHERNET CÔNG NGHIỆP E5

Model: E5

Cáp Ethernet E5 được thiết kế để mở rộng cáp Ethernet trong các ứng dụng công nghiệp, cung cấp giao diện Female RJ45, giúp kỹ sư có thể dễ dàng cài đặt và mở rộng cáp Ethernet.

Danh mục: ,