MODBUS S264- BỘ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM GSM/3G/4G

Model: S264

Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm S264 GSM GPRS SMS 3G 4G có thể được sử dụng để giám sát từ xa nhiệt độ và độ ẩm tại chỗ, khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá giá trị đặt trước, sẽ gửi SMS đến 10 số người dùng để báo động.

Danh mục: ,