MODBUS RTU5023- BỘ BÁO ĐỘNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG GSM 3G 4G LTE

Model: RTU5023

Báo động giám sát môi trường GSM 3G 4G LTE đặc biệt để giám sát từ xa tại chỗ nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái nguồn điện qua mạng GSM / 3G / 4G không dây. Khi nhiệt độ, độ ẩm, điện áp nguồn vượt quá ngưỡng cao hoặc giá trị ngưỡng thấp, sẽ gửi cảnh báo SMS đến tối đa 10 điện thoại di động cài đặt trước ngay lập tức.

 

Danh mục: ,