MODBUS RTU S271 (4DIN, 4AIN/PT100, 4Relay, 1TH, USB)

Mã số: S271

Modbus RTU S271 GSM GPRS 3G 4G di động M2M IoT (4DIN, 4AIN / PT100,4Relay, 1TH, USB) được thiết kế để làm việc trong môi trường ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt. Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, hệ thống giám sát an ninh, đo lường tự động.

Danh mục: ,