Chat Facebook

ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG (MÃ: ATC-HHMMSS-L)

2.750.000

  •  Kích thước 18 cm x 65 cm x 5 cm.
  • Số hiện thị bằng led 7 đoạn kích thước 9cm x 12cm.
  • Mica trà Đài Loan 3mm.CPU : microchip PIC 16F887 (USA).IC đồng hồ Dallas 12887.
  • Nguồn cấp Adaptor input 220VAC – output 12VDC-2A

 

còn 10 hàng