ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC TRẢ TRƯỚC STS R100 HỖ TRỢ CIU RF-LoRa IP68 SHENGDA