ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẦU BÁNH RĂNG HÌNH BẦU DỤC DH900 4-20mA

  • Tên thương hiệu :Darhor;
  • Số mô hình: DH900;
  • Dầu/dầu nặng/nhiên liệu
  • Phạm vi lưu lượng rộng: 0,04-340 m3/h
  • Nhiệt độ trung bình: -20℃ đến +80℃
  • Áp suất làm việc: 1.6MPa, 2.5MPa