HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÂY

Giám sát nhiệt độ: Phòng máy chủ, Kho Lạnh, Kho thuốc ở bệnh viện, phòng khám, trung y tế
– Thu thập dữ liệu
– Hiển thị dữ liệu trực tiếp lên phần mềm
– Lưu trữ dữ liệu
– Cho phép cài đặt mức nhiệt độ cần cảnh báo
– Xuất báo cáo ra file excel