THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ QUA SMS

Thiết bị cảnh báo nhiệt độ dùng cho giám sát kho hàng, tủ thuốc & vắc xin, xe đông lạnh