LORA NODE WT107- THU THẬP CÁC DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Liên hệ

Model: WT107

Nút LoRa không dây WT107 được sử dụng để giám sát nhiều dữ liệu môi trường. Thiết bị có chức năng thu thập nhiệt độ và độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, CO2, TVOC và nhiệt độ và độ ẩm của đất. Chủ yếu được sử dụng để giám sát điều kiện môi trường trong nhà kính thông minh, orch,…

Danh mục: ,