MODBUS RTU5025- BỘ MỞ CỔNG GSM GPRS 3G 4G

Model: RTU5025

Bộ mở rộng cổng GSM GPRS 3G 4G RTU5025 là phiên bản nâng cấp của RTU5015, nó là một thiết bị rất đơn giản có thể được sử dụng để truy cập cửa có quyền, kiểm soát cổng, chuyển đổi thiết bị từ xa, hệ thống bãi đỗ xe. Trên thực tế, bộ mở cổng GPRS RTU502
Danh mục: ,