MODULE I/O DAM116- THU THẬP DỮ LIỆU 4 ĐẦU VÀO AIN

Model: DAM116

Mô-đun thu thập dữ liệu từ xa DAM116 sử dụng công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu AD chính xác cao, bộ điều khiển MCU chuyên nghiệp, thuật toán xử lý phi tuyến, độ chính xác cao, ổn định.