BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ S266 GSM/3G/4G – 8T+2D

Mã số: S266

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ S266 GSM GPRS SMS 3G 4G có thể được sử dụng để giám sát từ xa nhiệt độ tại chỗ, khi nhiệt độ vượt quá giá trị đặt trước sẽ gửi SMS đến 10 số người dùng để báo động. Ngoài ra, nó hỗ trợ GPRS / 3G / 4G để truyền dữ liệu từ xa

Danh mục: ,