ĐỒNG HỒ WI-FI KỸ THUẬT SỐ 4 INCH, 4 SỐ MODEL: GTD369-4S-BP