THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS NTP, CỔNG ETHERNET 1/2/4