LORA GATEWAY BL280 – 4G+ Ethernet+ Lora

Model: BL280

Cổng Lora BL280 dựa trên công nghệ LoRa RF, được sử dụng chủ yếu để thu thập nhiều dữ liệu môi trường. Được phân phối trong các khu vực phạm vi dài khác nhau và truyền dữ liệu minh bạch từ thiết bị đến đám mây. Với công nghệ điều chế LoRa,…

Danh mục: ,