Chat Facebook

MODBUS RTU5024-BỘ MỞ CỔNG GSM 3G 4G (1 Relay, QUAY SỐ MỞ CỔNG)

Bộ mở cổng GSM 3G 4G RTU5024 là một Rơle không dây mạnh mẽ, nó là một thiết bị rất đơn giản có thể được sử dụng để truy cập cửa được phép, kiểm soát cổng, chuyển đổi thiết bị từ xa, hệ thống bãi đỗ xe.