MÁY ẢNH CÔNG NGHIỆP MV-CH089-10GM

Được phát triển bởi HIKROBOT, các sản phẩm Camera công nghiệp bao gồm tổng cộng dòng CE / CA / CH / CB / CL / CS 6, bao gồm camera quét vùng 300K-151M và camera quét dòng 2K-8K. Có thể chấp nhận cho các giao diện GigE, 10GigE, USB 3, Camera Link và CoaXPress, có thể cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời bằng cách sử dụng chip CMOS và CCD chất lượng cao.