MODULE I/O DAM112- THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA 4DI-4DO

18.121.020 

Model: DAM112

Module thu thập dữ liệu từ xa DAM112 được sử dụng trong một loạt các hệ thống đo lường và điều khiển tự động hóa công nghiệp, để giám sát 4 đầu vào kỹ thuật số (Tiếp điểm khô hoặc Tiếp xúc ướt, bộ đếm).