MODULE I/O DAM120- 4RTD (4 ĐẦU VÀO PT100)

Model:DAM120

Module thu thập dữ liệu từ xa DAM120 sử dụng công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu AD độ chính xác cao, bộ điều khiển MCU chuyên nghiệp, thuật toán xử lý phi tuyến, độ chính xác cao, ổn định.