MODULE I/O ETHERNET M310- 8 ĐẦU VÀO KỸ THUẬT SỐ

Model: M310

Module I/O Ethernet M310 cung cấp 8 đầu vào kỹ thuật số được cách ly quang học, hỗ trợ tối đa. Bộ đếm xung tốc độ cao 700kHz. Tất cả I / O với tần số lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo nó đáng tin cậy.
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 8DI
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 8DI