MODBUS RTU5029- BỘ BÁO ĐỘNG GIÁM SÁT MẤT PHA GSM 3G 4G LTE

Liên hệ

Model:RTU5029

Modbus RTU5029- Cảnh báo theo dõi mất pha GSM 3G 4G LTE đặc biệt để giám sát từ xa nhiệt độ tại chỗ, độ ẩm, nguồn AC, trạng thái nguồn thông qua Mạng GSM / 3G / 4G không dây.
Danh mục: ,