MODULE I/O ETHERNET M340- 8 ĐẦU VÀO RTD

Model: M340

Module I/O Ethernet M340 cung cấp 8 đầu vào RTD, hỗ trợ cảm biến điện trở PT100 và PT1000, tương thích 2 hoặc 3 dây, độ phân giải 0,1 ° C. Tất cả I / O với tần suất lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 8RTD
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 8RTD