MODBUS RTU S272 (8DIN, 6AIN/PT100, 4Relay, 1TH, USB, RS485)

Mã số: S272

GSM GPRS 3G 4G Cellular M2M IoT RTU S272 được thiết kế để làm việc trong môi trường ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại tự động hóa công nghiệp, hệ thống giám sát an ninh, hệ thống đo lường và điều khiển tự động, giám sát BTS, rem.

Danh mục: ,