CẢM BIẾN ĐO ÁP SUẤT CÓ MÀN HÌNH HIỂN THỊ 2 MÀU (SERIES: AP-C40)