LORA NODE WT108-THU THẬP GIÁ TRỊ PH TRONG ĐẤT

Model:WT108

Nút LoRa không dây WT108 được sử dụng để thu thập giá trị PH của đất.

Danh mục: ,