MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP AVALUE NUC-EHL

Intel® Elkhart Lake Fanless NUC Slim System

Danh mục: ,