MODULE I/O ETHERNET M240-4 ĐẦU VÀO RTD

Model: M240

Module I/O Ethernet M240 cung cấp 4 đầu vào RTD, hỗ trợ cảm biến điện trở PT100 và PT1000, tương thích 2 hoặc 3 dây, độ phân giải 0,1 ° C. Tất cả I/O với tần suất lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo nó đáng tin cậy ..
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 4RTD
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 4RTD