MODULE I/O ETHERNET M330- 8 ĐẦU VÀO ANALOG 12 BITS

Model: M330
Module I/O Ethernet M330 từ xa cung cấp 8 đầu vào tương tự 12bits cách ly, hỗ trợ tín hiệu tương tự 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA. Tất cả I/O với tần số lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo nó đáng tin cậy.
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 8AO
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 8AO