THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO GMS / 3G / 4G K6

Model: k6

Thiết bị kiểm soát ra vào K6 là một hệ thống Kiểm soát ra vào tiên tiến kiểu mới, nó hỗ trợ quay số để mở cửa tự động. Với hệ thống kiểm soát ra vào kiểu mới này, lắp đặt nhanh gọn, tiết kiệm chi phí đi dây,…

Danh mục: ,