BẢNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT (MÃ: AT-NS-1)

Liên hệ

 

  • Kích thước bảng điện tử: 50x70cm
  • Hiển thị 2 mặt
  • “Kế hoạch”, “Thực tế” : Hiển thị bằng  Led 7 đoạn 9x12cm
  • “Kế hoạch”  điều chỉnh bằng Remote:
  • “Thực tế” cập nhật từ cảm biến khi có sản phẩm đi qua.