BỘ ĐẾM SẢN PHẨM 2 SỐ ATCOUNT-2

Có thể đếm được các sản phẩm nhờ cảm biến quang, cảm biến từ…