Chat Facebook

BỘ ĐẾM 2 SỐ

3.800.000

Có thể đếm được các sản phẩm nhờ cảm biến quang, cảm biến từ…