BỘ ĐẾM 2 SỐ MÃ ATCOUNT-2

Liên hệ

Có thể đếm được các sản phẩm nhờ cảm biến quang, cảm biến từ…