Chat Facebook

BẢNG HIỂN THỊ SẢN XUẤT LCD (MÃ: AT-NS-LCD)

8.500.000

   -1 LCD 21 inch

   -1 bộ PLC Pi

   -3 bộ nút nhấn đơn

   -1 bộ đèn tháp 3 tầng