BẢNG HIỂN THỊ SẢN XUẤT AT-NS-5

  • Kích thước bảng 25cm x 35cm x 5cm.
  • Số hiển thị bằng LED 7 đoạn KT số 3cm x 4cm
  • Thời gian hiển thị bằng LED 7 đoạn KT số 1cm x 2cm
  • Bộ vi xử lý Microchip Pic 16F887
  • Remote RF để điều khiển
  • Mỗi lần nhấn sẽ tăng lên 01 đơn vị hoặc giảm đi 01 đơn vị
  • Nguồn cấp Adaptor input 220V output 12V
  • Tầm nhìn tối đa 12m cho Led 7 đoạn 3x4cm
  • Tầm nhìn tối đa 6m cho LED 7 đoạn 1x2cm