BẢNG LED HIỂN THỊ NĂNG SUẤT AT-NS-4

  • Kích thước bảng 65cm x 65cm
  • Số lượng hiển thị bằng led đơn kích thước 5cm x 7cm
  • Khung nhôm định hình chịu lực.
  • Mica Đài Loan 3mm
  • Microchip PIC 16F887 (USA)
  • Nguồn cấp: Adaptor input 220V, output 12
  • Được sử dụng với cảm biến quang
  • Điều khiển bằng Remote