Chat Facebook

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẢNH BÁO TỪ XA GMS 3G 4G SMS S130 (2DIN+2DO+USB)

Model: S130

Bộ thiết bị S130 là thiết bị báo động và điều khiển từ xa loại công nghiệp, độ tin cậy cao, độ ổn định cao.