LORA NODE WT109- THU THẬP GIÁ TRỊ EC CỦA ĐẤT

Liên hệ

Model: WT109

Nút LoRa không dây WT109 được sử dụng để thu thập giá trị EC của đất, tức là độ dẫn điện.
Danh mục: ,