MODULE I/O DAM122- THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA 2 ĐẦU VÀO AIN+ 2 PT100

Model: DAM122

Mô-đun thu thập dữ liệu từ xa DAM122 sử dụng công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu AD chính xác cao, bộ điều khiển MCU chuyên nghiệp, thuật toán xử lý phi tuyến, độ chính xác cao, ổn định.