Xử phạt không quan trắc môi trường hiện nay như thế nào?

Quan trắc nước thải y tế

Quan trắc môi trường là trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở,…đối với môi trường xung quanh. Việc này không chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ và bảo tồn môi trường, nguồn tài nguyên và sức khỏe cho cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp hoặc cơ sở không áp dụng quan trắc môi trường hoặc làm sai số liệu quan trắc. Sẽ đối diện với những mức phạt và hình phạt nghiêm trọng từ các cơ quan quản lý môi trường. Mức xử phạt không quan trắc môi trường hiện nay như thế nào? Hãy cùng tham khảo hết bài viết này của ATPro Corp nhé!

Tìm hiểu các hoạt động quan trắc môi trường 

Thực hiện quan trắc môi trường thường xuyên mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Đúng vậy, trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc hồ nuôi tôm. Là phương pháp duy nhất giúp theo dõi những điều kiện cho sự phát triển của tôm cá và các sinh vật ở biển, sông, hồ. Đặc biệt vào thời điểm giao mùa, thời tiết có những chuyển biến xấu. Hệ thống quan trắc môi trường giúp kịp thời phát hiện các tình trạng chung như chênh lệch nhiệt độ hay oxy hòa tan giữa ngày và đêm.

Quan trắc môi trường nước

Việc thực hiện quan trắc môi trường định hình ra những tác động tiềm năng của hoạt động sản xuất và công nghiệp đối với môi trường. Điều này giúp các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh đến tài nguyên môi trường. Từ đó đưa ra quyết định thông minh hơn về việc tối ưu hóa sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Mức xử phạt không quan trắc môi trường 

Phạt cảnh cáo hay  phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

 Vi phạm:

Các hành vi không thực hiện giám sát môi trường trong trường hợp phải thực hiện giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường. Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát). Không thực hiện giám sát môi trường theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng: 

Kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ tương đương. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

Vi phạm:

Các hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát là 3tháng/lần) hay đột xuất.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát) hay không thực hiện giám sát môi trường.

Đối tượng: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, các hồ sơ về môi trường tương đương. Như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

 Vi phạm:

Các hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát là 3 tháng/lần) hoặc đột xuất.

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát). Hay không thực hiện giám sát môi trường theo các quy định của cơ quan nhà nước.

Không gửi báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm)

Đối tượng: 

Đề án và các hồ sơ về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Trong trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Hồ sơ về môi trường phải tương đương với của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 

 Vi phạm:

Các hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát là 3 tháng/lần) hoặc đột xuất.

Không gửi báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm)

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát). Hoặc không thực hiện giám sát môi trường theo quy định của cơ quan nhà nước.

Đối tượng: 

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

Xem thêm: Quan trắc môi trường là gì? Tìm hiểu về quan trắc môi trường

Đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 

 Vi phạm:

Các hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về vị trí, thông số, tần suất giám sát là 3 tháng/ một lần) hoặc giám sát đột xuất

Không gửi báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31 tháng 01 hàng năm)

Đối tượng: 

Đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

Các cơ quan xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ môi trường. Thuộc trong thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 

 Vi phạm:

Đối với hành vi không gửi báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần, trước ngày 31 tháng 01 hàng năm).

Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường. Thuộc trong thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối tượng: 

Các báo cáo đánh giá những tác động của môi trường và các đề án, hồ sơ về bảo vệ môi trường. Thuộc trong  thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

Trường hợp đơn vị không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (dựa theo lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận). Trừ các trường hợp đơn vị công lập được Ủy Ban Tỉnh, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Thuộc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tham khảo: Quan trắc nước thải y tế và những điều cần biết.

Các hoạt động quan trắc môi trường có vai trò như thế nào?

Quan trắc môi trường là giải pháp quan trọng và hữu hiệu để phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi.

Hoạt động quan trắc môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, đo lường và đánh giá tình hình môi trường. Giúp hiểu rõ hơn về những tác động của con người và các hoạt động công nghiệp lên môi trường xung quanh. Hệ thống quan trắc môi trường có vai trò:

  • Cung cấp thông tin số liệu chính xác về các chỉ tiêu môi trường. Những dữ liệu này giúp xác định mức độ ô nhiễm và biến đổi môi trường theo thời gian.
  • Xác định tác động của công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và đô thị,… lên môi trường hiện tại. Các nhà quản lý và chính phủ đưa ra các quyết định hợp lý để kiểm soát tác động và bảo vệ môi trường.
  • Qua việc liên tục theo dõi dữ liệu quan trắc, giúp dự báo sự biến đổi môi trường và cảnh báo về các sự cố tiềm ẩn, như ô nhiễm không khí tăng cao, tình trạng sạt lở đất, hoặc ô nhiễm nước.
  • Đánh giá chất lượng môi trường sống tại một vùng cụ thể. 
  • Các chính phủ và tổ chức quản lý môi trường sử dụng dữ liệu quan trắc. Để đánh giá hiệu quả của các chính sách, quy định và biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường.

ATPro cung cấp hệ thống quan trắc môi trường uy tín tại Việt Nam

Bài viết này, ATPro chia sẻ một số mức xử phạt không quan trắc môi trường của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Bạn muốn tìm một giải pháp quan trắc môi trường chất lượng, phù hợp nhu cầu sử dụng tại doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ số hotline của ATPro Corp để được tư vấn, giải đáp thắc mắc tận tình và chi tiết.

ATPro việt nam

ATPro - Cung cấp phần mềm SCADA, tủ điện công nghiệp, đồng hồ LED điện tử, đồng hồ nước điện tử, máy đo lưu lượng, van công nghiệp, máy tính công nghiệp, màn hình cảm ứng HMI, IoT GATEWAY công nghiệp, đèn cảnh cáo tín hiệu, bộ đếm sản phẩm, bảng led năng suất, cảm biến công nghiệp...uy tín chất lượng giá tốt. Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.

Bài viết liên quan

Tại sao phải quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ là một hoạt động quan trọng trong việc bảo [...]

Quy định về quan trắc môi trường là bao gồm quan trắc những gì?

Quan trắc môi trường là quá trình thu thập, đo đạc và ghi nhận thông [...]

Tư vấn, xây dựng và triển khai hệ thống quan trắc môi trường tự động

Ngày nay khi nền công nghiệp hóa và công nghệ thông tin phát triển mạnh [...]

Quan trắc nước thải và tần suất quan trắc nước thải bao nhiêu là hợp lý

Đối với hệ thống quan trắc nước thải được triển khai và thực hiện dựa [...]

Tìm hiểu các loại hình quan trắc môi trường tự động phổ biến

Hoạt động quan trắc môi trường là giải pháp quan trọng trong bối cảnh đô [...]

Mục đích quan trắc môi trường đất là gì?

Cùng khám phá mục đích quan trắc môi trường đất, đây là một phần quan [...]

Trả lời