Chat Facebook

BỘ CHUYỂN ĐỔI MODBUS BL101 SANG OPC MQTT GATEWAY

Model: BL101

Modbus Gateway BL101 là một cổng IoT công nghiệp chuyển đổi Modbus RTU và Modbus TCP thành Modbus TCP, OPC UA, MQTT, Huawei Cloud IoT, AWS Cloud, ThingsBoard Cloud, Alibaba Cloud, KPIIOT Cloud và các giao thức khác.

Danh mục: ,