LORA NODE WT110- THU THẬP GIÁ TRỊ ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT

Liên hệ

Model: WT110

Nút LoRa không dây WT110 được sử dụng để thu thập các thông số đất khác nhau.
Danh mục: ,