MODULE I/O ETHERNET M230- CUNG CẤP ĐẦU VÀO ANALOG 4CH

Model: M230

Module I/O Ethernet M230 cung cấp đầu vào analog 4CH, 12bits cách ly. Hỗ trợ tín hiệu tương tự 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA. Tất cả I/O với tần số lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo nó đáng tin cậy. Hỗ trợ MQTT, Modbus protoc
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 4AIN
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 4AIN