MODULE I/O ETHERNET M410- CUNG CẤP ĐẦU VÀO 16CH – RS485/Ethernet

Model: M410

Module I/O Ethernet M410 (RS485 / Ethernet) cung cấp đầu vào 16CH được cách ly quang học, hỗ trợ tối đa. Bộ đếm xung tốc độ cao 10MHz.
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 16DIN
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 16DIN