MODULE I/O RS485 DAM102-THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA 2DI

Model: DAM102

Mô-đun thu thập dữ liệu từ xa DAM102 sử dụng trong một loạt các hệ thống đo lường và điều khiển tự động hóa công nghiệp, để giám sát 2 đầu vào kỹ thuật số (Tiếp điểm khô hoặc Tiếp xúc ướt, bộ đếm).