MODULE I/O DAM108- ĐẦU VÀO 4DI

Model: DAM108

Mô-đun thu thập dữ liệu từ xa DAM108 được sử dụng trong một loạt các hệ thống đo lường và điều khiển tự động hóa công nghiệp, để giám sát 4 đầu vào kỹ thuật số (Tiếp điểm khô hoặc Tiếp xúc ướt, bộ đếm).