MODULE I/O ETHERNET M200- 2 NGÕ RA ANALOG

Model:M200

Module I/O Ethernet M200 cung cấp 2 ngõ ra analog, độ phân giải 12-bit, hỗ trợ ngõ ra tín hiệu 0 ~ 10VDC. Tất cả I/O với tần số lấy mẫu cao và chiến lược lọc đặc biệt để đảm bảo nó đáng tin cậy.
  • Phiên bản T: 1 * RJ45 + 1RS485 + 2AO
  • Phiên bản E: 2 * RJ45 + 1RS485 + 2AO