HỆ THỐNG GIÁM SÁT ẮC QUY ACCU ONLINE

  • Giải pháp giám sát ắc quy PBMS2000
  • Thương hiệu: DFUN
  • Đo điện áp:0V~800V (Độ chính xác ±0,5%) Đo lường hiện tại:-1000A~+1000A (Theo cảm biến Hall)
  • Loại đo điện áp di động: Pin 2V/6V/12V
  • Tiêu thụ năng lượng: <1W