MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP ATBOX G4-7500U

CPU: Onboard Intel Core i7-7500U 2.7GHz Max
3.5GHz Dual Core Four Threads processor.