CẢM BIẾN ĐO ĐƯỜNG KÍNH KỸ THUẬT SỐ (SERIES: LS-7070)